ymodels.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ymodels.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan <BEDRIJFSNAAM> verstrekt. ymodels.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:- Uw voor- en achternaam- Uw adresgegevens- Uw telefoonnummer- Uw e-mailadres- Uw IP- ymodels.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan <ymodels.nl> uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.HOE LANG <ymodels.nl> GEGEVENS BEWAART<ymodels.nl> bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.DELEN MET ANDEREN<ymodels.nl> verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.PrivacyverklaringVoorbeelddocument privacyverklaring - Hosting2GO

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEKOp de website van <ymodels.nl> worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. <ymodels.nl> gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGEN<ymodels.nl> neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van <ymodels.nl> maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door <ymodels.nl> verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met <ymodels.nl> op via <[email protected]>. <ymodels.nl> is een website van <ymodels.nl>. <ymodels.nl

Scroll naar boven